Ενσωμάτωση χωρίς προετοιμασία
για το κατάστημά σας

Χρησιμοποιήστε ειδικές προσθήκες για να απολαμβάνετε απρόσκοπτες
πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Άνοιγμα λογαριασμού

image-1@2x

Πολλές προσθηκών για να επιλέξετε

Η ZEN είναι έτοιμη να ξεκινήσει να λαμβάνει πληρωμές μέσα στην υπάρχουσα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου σας. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύεστε με κωδικούς ή να προσθέτετε τρόπους πληρωμής μεμονωμένα – απλώς εγκαταστήστε την προσθήκη πληρωμής, για να ενσωματώσετε την πύλη πληρωμών και να αυτοματοποιήσετε ολόκληρη τη διαδικασία.

Δεν χρειάζεται τεχνική υποστήριξη. Χωρίς ταλαιπωρία. Ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος να ενσωματώσετε τους αξιόπιστους τρόπους πληρωμής που θέλουν οι πελάτες σας.

image-2@2x

Έτοιμο προς υλοποίηση

Πολλές προσθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου για να διαλέξετε και ακόμα περισσότερα...

Πώς λειτουργεί;

image-3@2x

Ο Karl καταχώρισε το κατάστημά του, αμέσως μόλις δημιούργησε έναν λογαριασμό ZEN για την επιχείρησή του. Έχει πρόσβαση σε ειδικές προσθήκες και, χάρη σε αυτό, μπορεί να ενοποιήσει το ταμείο της ZEN μόνος του μέσα σε λίγα λεπτά.