• blog Finanse osobiste

  Jak obliczyć kurs wymiany walut

  Featured Image

  Jak obliczyć kurs wymiany walut

  Kursy wymiany podlegają ciągłym wahaniom w związku z aktywnym obrotem walutami na całym świecie. Oznacza to, że wartość Twojej waluty oraz ceny walut mogą się zmieniać w każdym momencie, podobnie jak akcje czy złoto. Zrozumienie, jak znaleźć, odczytać i obliczyć kursy walut, jest kluczowe do oszacowania, ile jest warta Twoja waluta i jak uzyskać najniższe kursy Twoich transakcji międzynarodowych

  W tym przewodniku pokazujemy, jak przeliczać waluty, odczytać i obliczyć kurs pary walutowej, przedstawiamy różne rodzaje kursów walutowych oraz jakie czynniki wpływają na kurs walutowy danego kraju. Wyjaśniamy również, jak porównać kurs rynkowy z tym, jaki oferują banki czy kantory wymiany walut, abyś mógł zaoszczędzić pieniądze i uzyskać z najlepszą możliwą ofertę.

  Co decyduje o kursach walut?

  Kursy wymiany każdej waluty są ustalane na podstawie handlu walutami (forex). Każdego dnia banki, zarządzający pieniędzmi i fundusze hedgingowe kupują i sprzedają waluty z całego świata. Transakcje te powodują przepływ walut z i do różnych gospodarek. Ponieważ dzieje się to z dnia na dzień, kursy większości walut stale się zmieniają.

  Aby dać wyobrażenie o skali handlu na rynku Forex, rynek walutowy jest około 25 razy większy niż wszystkie giełdy na świecie. Obejmuje to małe transakcje, takie jak podróżujący wymieniający swoją walutę krajową na walutę lokalną w miejscu, w którym się znajdują, a także duże transakcje, np. gdy firma blokuje kurs wymiany.

  Jak znaleźć i odczytać rynkowe kursy walut

  Jeśli potrzebujesz obcej waluty, możesz wyszukać rynkowy kurs wymiany, aby dowiedzieć się, ile swojej lokalnej waluty potrzebujesz, aby ją kupić. Rynkowy kurs wymiany skutecznie określa wartość waluty. Kurs ten można znaleźć w Internecie, w bankach, na lotniskach lub w kantorach wymiany walut.

  Wartości walut są zawsze względem siebie, dlatego kursy wymiany prezentowane są w parach, przy czym jedna waluta jest kwotowana względem drugiej. Na przykład, jeśli mieszkasz w USA i podróżujesz do strefy euro, będziesz chciał wymienić dolary amerykańskie na euro.

  W tym przypadku para, której będziesz szukać, to EUR/USD.

  Pierwsza waluta w parze, zwana walutą bazową, oznacza jedną jednostkę tej waluty. W powyższym przykładzie jest to 1€. Druga para waluty, w tym przypadku USD, nazywana jest walutą kwotowaną. Kurs wymiany pokazuje, ile waluty kwotowanej potrzebujesz, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej.

  Jak obliczyć kursy walutowe

  Znalezienie rynkowego kursu walutowego to jedno, ale jego obliczenie to drugie. Spójrzmy na kilka przykładów, które ułatwią obliczanie kursów wymiany. Będziemy kontynuować popularną parę walutową EUR/USD.

  Jeśli kurs wymiany EUR/USD wynosi 1,09, oznacza to, że za jedno euro trzeba zapłacić 1,09 USD. Innymi słowy, aby otrzymać 1 €, musisz wydać 1,09 USD.

  Ale co, jeśli chcesz wiedzieć, ile euro kosztuje zakup 1 dolara?

  Możesz użyć tej formuły:

  1 ÷ [kurs wymiany] = [kwota potrzebna do zakupu jednej jednostki]

  Zatem w tym przykładzie:

  1 ÷ 1,09 = 0,92. Oznacza to, że zakup 1 dolara kosztuje zaledwie 0,92 €.

   

  Przykład 1: Przeliczanie euro na dolary amerykańskie

  Załóżmy, że mieszkasz we Francji i chcesz przekazać 1000 € organizacji charytatywnej w USA. Chcesz obliczyć, ile USD otrzymasz za Twoje 1000 €.

  Sprawdzasz kurs wymiany EUR na USD i wynosi 1,09. Oznacza to, że za każde 1 € otrzymasz 1,09 $.

  Możesz skorzystać z poniższego wzoru, aby dowiedzieć się, ile USD otrzymasz za swoje 1000 €:

  [kwota, którą chcesz wymienić, tj. 1,000€] X [kurs wymiany, tj. 1,09] = [kwota, którą będziesz mieć po wymianie]

  Zatem w tym przypadku:  [1000€] X [1,09] = [1090$]

  Oznacza to, że z Twojego 1000 € otrzymasz 1090 $.

   

  Przykład 2: Przeliczenie dolarów amerykańskich na euro

  Załóżmy, że mieszkasz w Kalifornii i planujesz wycieczkę do Włoch, która kosztuje 5000 €. Chcesz wiedzieć, ile USD będziesz musiał wydać, aby zapłacić za wycieczkę.

  Sprawdzasz kurs wymiany USD na EUR i wynosi on 0,92. Oznacza to, że za każdy 1 $, który posiadasz, dostaniesz 0,92 €. 

  Możesz skorzystać z poniższego wzoru, aby dowiedzieć się, ile USD będziesz potrzebować, aby otrzymać 5000 €:

  [kwota, którą potrzebujesz po wymianie, tj. 5000€] ÷ [kurs wymiany, tj. 0,92] = [kwota, którą musisz wymienić]

  Zatem w tym przypadku: [5000€] ÷ [0,92] = [5434$]

  Oznacza to, że będziesz potrzebować 5434 $, aby spłacić wycieczkę o wartości 5000 €.

  Jak obliczyć marżę kursu wymiany

  Nawet jeśli znasz kurs wymiany, jest mało prawdopodobne, że uzyskasz ten sam kurs podczas przeliczania walut w banku lub kantorze wymiany walut. Dzieje się tak dlatego, że miejsca te podwyższają cenę, aby zarobić na swoich usługiach.

  Jeśli cena USD/EUR wynosi 0,92, oznacza to, że rynek forex ustalił, że zakup 1 dolara kosztuje 0,92 €. Jednak w banku lub kantorze wymiany walut może to kosztować 0,95 €. Różnica między stawką rynkową a stawką pobieraną przez bank to zysk, jaki zarobią na usłudze.

  Aby obliczyć o ile została podwyższona cena kursu walutowego, możesz użyć tego wzoru:

  ([stopa banku] – [stawka rynkowa]) ÷ [stawka rynkowa] X 100 = procent marży.

  W tym przypadku: ([0,95] – [0,92]) ÷ [0,92] X 100 = 3% marży.

  Jeśli okaże się, że kurs podany przez bank lub kantor wymiany walut wydaje się irracjonalnie wysoki, może warto rozejrzeć się za ofertą bliższą rynkowemu kursowi wymiany. Możesz zaoszczędzić pieniądze, zwłaszcza jeśli wymieniasz duże ilości gotówki.

  Dwa rodzaje kursów wymiany

  Istnieją dwa różne rodzaje kursów wymiany: elastyczne i stałe. Aby dać Ci krótkie wyobrażenie o różnicach, poniżej podsumowaliśmy każdy typ.

  Elastyczne kursy wymiany

  Elastyczne kursy wymiany opierają się na podaży i popycie w danym kraju. Waluty te korygują się automatycznie w oparciu o zmiany w gospodarce. Jeśli popyt na walutę będzie niewielki, jej wartość będzie spadać. W rezultacie towary importowane do tego kraju będą droższe, co spowoduje, że ludzie będą zwracać się do lokalnych towarów i usług. Generuje to lokalnie więcej miejsc pracy i powoduje korektę rynku. Cykl ten będzie się zdarzał często, dlatego elastyczny kurs wymiany będzie się zawsze zmieniać.

  Kiedy kraj ma elastyczny kurs wymiany, oznacza to, że jego bank centralny lub rząd nie reguluje ani nie ustala kursu. W rezultacie znajduje się pod wpływem rynku forex. Do krajów o elastycznych kursach wymiany zaliczają się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kraje należące do strefy euro, Australia i Polska.

  Stałe kursy wymiany

  Kraje, w których obowiązują stałe kursy wymiany, mają oficjalny kurs wymiany ustalany i utrzymywany przez rząd. Zwykle jest to powiązane z główną walutą, taką jak USD. W takim przypadku bank centralny kraju będzie aktywnie kupował i sprzedawał swoją walutę na rynku forex w zamian za walutę, w stosunku do której jest ustalany.

  Na przykład, jeśli kraj ma stały kurs wymiany równy 3 USD, zaopatrzy się w wystarczającą ilość USD, aby utrzymać ten kurs wymiany na rynku. Stałe stopy pomagają utrzymać płynny przepływ waluty, regulują wahania rynkowe i zapobiegają deflacji.

  Kraje o stałym kursie wymiany to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong, Kuba, Belize i Panama.

  Co wpływa na kurs wymiany waluty?

  Kursy wymiany zmieniają się kilka razy dziennie, w zależności od sposobu handlu na rynku forex. Jest to napędzane przez gospodarkę światową. Waluta, na którą jest popyt, będzie miała wyższą wartość na rynku.

  Na sposób obliczania kursów wymiany wpływa kilka czynników:

  Stopy procentowe

  Wyższe stopy procentowe zazwyczaj skutkują wyższym kursem wymiany. Dzieje się tak dlatego, że pożyczkodawcy uzyskują większy zwrot w krajach o wysokich stopach procentowych w porównaniu z innymi gospodarkami. Motywuje ich to do wydawania większych pieniędzy w tym kraju, co prowadzi do napływu większego kapitału zagranicznego do tej gospodarki i wzrostu kursu wymiany.

  Niższe stopy procentowe zwykle mają odwrotny skutek. Wraz ze spadkiem stóp procentowych spada również kurs walutowy. Zasadniczo wysokie stopy procentowe mogą zwiększyć wartość waluty danego kraju.

  Stabilność ekonomiczna

  Kraje o silnej gospodarce często mają wyższe kursy wymiany. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że więcej osób kupuje ich towary i usługi, co oznacza, że do lokalnej gospodarki napływa więcej międzynarodowej waluty. Z drugiej strony kraje o dużym zadłużeniu lub niestabilności politycznej/gospodarczej często mają niższe kursy wymiany. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy są mniej skłonni do lokowania swojego kapitału w tych krajach.

  Obieg pieniędzy

  Odnosi się do ilości pieniądza, którą tworzy bank centralny danego kraju. Posiadanie zbyt dużej ilości gotówki w obiegu często prowadzi do niższego kursu wymiany w związku z dewaluacją waluty. W konsekwencji, spowoduje to iż gotówka nie jest już tak atrakcyjna przy wymianie międzynarodowej. 

  Podsumowując

  Świat forex jest skomplikowany, więc najlepiej zachować prostotę. Jeśli planujesz podróż i chcesz obliczyć kursy wymiany, warto abyś poznał najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać:

  ● Przed podróżą sprawdź kurs wymiany obowiązujący w danym kraju. Aktualne kursy walut można to znaleźć w Internecie, w bankach, kantorach wymiany walut lub na lotniskach.

  ● Rynkowy kurs wymiany będzie inny niż ten oferowany przez banki lub serwisy wymiany walut. Dzieje się tak dlatego, że instytucje finansowe przyjmują procent jako zysk.

  ● Skorzystaj ze wzorów na przeliczenie walut zawartych w tym artykule, aby obliczyć, ile otrzymasz za swoją walutę, jeśli handlujesz nią na rynku forex.

  ● Wymieniając pieniądze w banku lub kantorze, sprawdź ich kurs i oblicz procent marży, korzystając ze wzoru podanego w tym artykule.

  ● Staraj się szukać miejsc z kursami wymiany zbliżonymi do oferowanych przez rynek.

  ● Pamiętaj, że pierwsza waluta wymieniona w parze to jedna jednostka. Druga waluta określa, ile będziesz potrzebować tej waluty, aby kupić jedną jednostkę pierwszej.

  Korzystaj z najlepszych kursów wymiany

  Podczas podróży nie zawsze możesz mieć czas na przeliczenie walut i szukanie najlepszego kursu wymiany. Dzięki ZEN wiesz, że za każdym razem otrzymujesz najlepsze możliwe stawki zakupu i sprzedaży.

  Nasze konto wielowalutowe umożliwia kupowanie, wymianę i zarządzanie ponad 29 walutami w jednym miejscu. Dzięki prostej aplikacji mobilnej możesz błyskawicznie wymienić pieniądze po najniższych kursach na rynku, a płacąc w walutach obcych, wymieniając lub wypłacając z bankomatów za granicą, nie będziesz musiał ponosić żadnych dodatkowych opłat. To więcej pieniędzy na Twoim koncie osobistym i więcej pieniędzy na podróże.

  Pobierz aplikację ZEN.COM i załóż teraz swoje konto wielowalutowe. To krótki i prosty proces – dokładnie taki, jakim powinna być wymiana walut w zglobalizowanym świecie.