• blog Bezpieczeństwo płatności

  Rodzaje oszustw płatniczych i w jaki sposób firmy mogą im zapobiegać

  Featured Image

  Pomimo stale rosnących środków bezpieczeństwa mających na celu zwalczanie oszustw płatniczych, nadużycia finansowe mają tendencję wzrostową we współczesnym świecie. W związku z tym ważne jest, aby sprzedawcy wiedzieli, na co uważać i jak wdrażać środki bezpieczeństwa w celu ochrony swojej firmy, jak i poufnych danych klientów. 

  W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom oszustw płatniczych i sposobom ich zapobiegania przez przedsiębiorców. Spróbujemy także wyjaśnić, dlaczego mechanizmy ochrony przed oszustwami są tak niezbędne dla wszystkich właścicieli sklepów online.

  Co to jest oszustwo płatnicze?

  Oszustwo płatnicze odnosi się do każdej nieautoryzowanej transakcji lub nielegalnej działalności finansowej w celu pozyskania pieniędzy, lub towarów. Do nadużyć finansowych można zaliczyć wykorzystanie skradzionych informacji płatniczych, oszustwa związane z odrzuceniem/zwrotem transakcji zwanych chargeback, a nawet kradzież danych osobowych.

  Prawie 80% oszustw płatniczych ma miejsce w transakcjach cyfrowych, czyli takich, które nie wymagają fizycznego użycia karty. Liczne nadużycia wynikają zatem z faktu, że sprzedawcom internetowym trudniej jest zweryfikować, czy kupujący jest faktycznie właścicielem karty płatniczej.

  Przykłady typowych nadużyć płatniczych:

  • Oszustwa organizowane przez sieci przestępcze przy użyciu zaawansowanych narzędzi i technologii
  • Oszustwa wymierzone w klientów internetowych poprzez rozpracowanie słabych systemów zabezpieczeń płatniczych
  • Oszustwa, których celem są jednakowo firmy, oraz ich klienci

   Należy pamiętać, że oszustwa płatnicze stanowią znaczne ryzyko zarówno dla osób fizycznych, jak i usługodawców. Firmy padające ofiarą oszustwa, mogą doświadczyć trudności w działaniu, a także stracić finansowo. Bez wątpienia tego typu zakłócenia, mogą odbić się negatywnie na reputacji firmy, prowadząc nawet do spadku wiarygodności i zaufania klientów. Jeśli chodzi o samych kupujących, oszustwa finansowe mogą skutkować utratą zaufania do bezpieczeństwa transakcji online.

  Z tego powodu podjęcie środków ostrożności przez przedsiębiorców jest niezbędne w celu zwalczania oszustw płatniczych i utrzymywania bezpiecznych transakcji finansowych. Można tego dokonać za pomocą metod uwierzytelniania i monitorowania transakcji, technologii szyfrowania płatności, jak i szkolenia pracowników pod kątem ryzyka wystąpienia oszustwa.

  Rodzaje oszustw płatniczych

  Nadużycia finansowe bazują na różnego rodzaju taktykach i metodach mających na celu oszukanie kupujących, handlowców, jak i instytucje finansowe. Poniżej przedstawiamy kilka typowych przykładów najczęstszych nadużyć transakcyjnych.

  Wyłudzanie informacji

  Do oszustwa związanego z wyłudzaniem informacji dochodzi w momencie otrzymania komunikacji z prośbą o podanie danych poufnych takich jak hasło, dane karty kredytowej czy danych personalnych odbiorcy wiadomości. Wyłudzenie danych odbywa się z reguły pocztą elektroniczną, poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wyglądającej wiarygodnie i jakby wysłanej przez instytucję zaufaną np. bank czy sprzedawcę. 

  Odbiorca wiadomości może zostać poproszony o kliknięcie linku załączonego do korespondencji w celu aktualizacji danych, weryfikacji ostatniej płatności czy też otrzymać informację o niespodziewanej nagrodzie. Po kliknięciu we wspomniany link ofiara oszustwa przenoszona jest do fałszywej witryny internetowej, na której proszona jest o wprowadzenie danych karty płatniczej, danych do logowania czy, też innych informacji poufnych. Informacje te następnie są przechwytywane przez oszustów oraz wykorzystywane do przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji. 

   Istnieją różne rodzaje wyłudzenia danych w zależności od platformy, na której dochodzi do oszustwa:

  • Smishing: wyłudzenie danych poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych, czyli SMS-ów
  • Vishing: wyłudzenie danych w wersji głosowej, a dokładnie w trakcie rozmowy telefonicznej
  • Phishing: oszustwo mające miejsce na portalach społecznościowych
  • Spear phishing: Bardziej spersonalizowana forma wyłudzenia danych skierowana do określonych osób 

  Zapobieganie wyłudzaniu danych

  Mimo szczerych chęci nie zawsze uda zapobiec się wyłudzeniu danych, niemniej jednak można próbować zastosować pewne środki ostrożności:

  • Zawsze zastanów się, nim klikniesz nieznane linki lub załączniki z podejrzanych źródeł
  • Uważaj na nietypowe błędy gramatyczne lub ortograficzne w wiadomościach e-mail
  • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego
  • Inwestuj w szkolenie pracowników aby potrafili rozróżnić próby wyłudzania danych
  • Bądź na bieżąco z najnowszymi atakami phishingowymi i sposobami ich rozpoznawania

  Oszustwo związane ze zwrotem płatności – chargeback

  Do oszustwa związanego ze zwrotem płatności – chargeback, zwanego również ,,friendly fraud dochodzi w momencie odrzucenia transakcji przez klienta, poprzez utrzymywanie, że nie doszło do otrzymania zakupionego towaru lub usługi. Dane zachowanie powoduje zwrot kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wspomnianego produktu lub usługi. 

  Podobne oszustwo ma również miejsce po opłaceniu towaru, a następnie zakwestionowaniu jego płatności przez klienta z wystawcą karty kredytowej. Nieuczciwi klienci zdolni są twierdzić, że towar nigdy do nich nie został dostarczony na wskazany adres, lub jest niezgodny z opisem. Zdarza się, że według klientów karta ich została użyta do nieautoryzowanej transakcji lub nie przypominają sobie momentu zakupu produktu. Dany rodzaj oszustwa jest niezwykle uciążliwy dla przedsiębiorców, powodując straty finansowe z powodu odrzuconej transakcji przez klienta, dodatkowe opłaty związane ze zwrotem kosztów, a w najgorszym przypadku kary.

  Oczywiście należy pamiętać, że nie wszystkie zwroty z tytułu odrzuconych transakcji, są nadużyciami i oszustwami finansowymi. Zdarza się, że klient ma uzasadnione powody do kwestionowania transakcji. Niemniej jednak dane nadużycie jest jednak powszechną formą oszustwa płatniczego, która powoduje bezpośrednią stratę finansową dla przedsiębiorców. 

  Jak zapobiegać oszustwom zwanym chargeback

  Istnieje kilka opcji, które sprzedawcy mogą wdrożyć, aby zmniejszyć ryzyko oszustwa związanego ze zwrotem środków:

  • Poproś klienta, aby podpisał się na pokwitowaniu odbioru dostawy. Podpis zatwierdzający odebranie przesyłki można wykorzystać do zakwestionowania roszczeń dotyczących niedostarczonego przedmiotu lub gdy klienta, nie pamięta momentu zakupu 
  • Upewnij się, że oferowane produkty i usługi odpowiadają opisowi znajdującemu się na stronie internetowej i nie są mylące dla zamawiającego
  • Posiadaj na swojej stronie jasne zasady zwrotu, które również można zastosować w przypadku sporów

  Oszustwo bez użycia karty

  Oszustwo związane z fizycznym brakiem użycia karty wiąże się z nieautoryzowanymi transakcjami w sytuacjach, gdy karta fizyczna nie jest wymagana w trakcie płatności. Najczęściej tego typu oszustwa zdarzają się podczas transakcji online lub telefonicznych. Z racji tego, że transakcje te nie wymagają fizycznego przedstawienia karty, sprzedawcy trudniej jest stwierdzić czy posługuje się nią właściciel, opłacając produkt. Mając na uwadze ten słaby punkt transakcyjny, oszuści wykorzystują informacje ze skradzionej karty kredytowej w celu zrobienia zakupów, czy opłacenia usługi bez wiedzy jej właściciela. 

  Wraz ze wzrostem popularności zakupów online, wzrasta liczba  oszustw związanych z opłaceniem transakcji bez fizycznego użycia karty. Ten rodzaj oszustwa płatniczego może prowadzić do strat finansowych dla sprzedawców, którzy muszą mierzyć się z kwestionowaniem i odrzucaniem transakcji uważanych za nieautoryzowane.

  Jak zapobiegać oszustwom związanym z fizycznym brakiem użycia karty do płatności

  Istnieje kilka kroków, które sprzedawcy mogą podjąć, aby zapobiec podobnym nadużyciom:

  • Używaj uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zakupów; kody SMS lub hasła jednorazowe (OTP) mogą również pomóc upewnić się, że osoba dokonująca zakupu to właściciel karty płatniczej
  • Używaj usługi weryfikacji adresu (AVS), aby porównać adres rozliczeniowy podany podczas realizacji transakcji z adresem zapisanym u wydawcy karty 
  • Używaj narzędzi ułatwiających wykrywanie oszustw, aby zidentyfikować podejrzane działania i transakcje 

  Naruszenie zabezpieczeń poczty biznesowej

  Zdarza się, że pracownicy firm otrzymują fałszywe wiadomości e-mail w celu nakłonienia ich do wykonania nieautoryzowanego przelewu lub udostępniania poufnych danych. Oszuści często podszywają się pod kierownictwo lub sprzedawców wysokiego szczebla prosząc pracownika o realizację pilnej płatności. Wiadomość e-mail może wyglądać wiarygodnie, posiadać logo firmy i podobny adres e-mail, w tym, że środki wpłyną na konto oszusta bez faktycznej dyspozycji przełożonego.

   Przeczytaj jak wyglądają kluczowe elementy wskazujące na naruszenie zabezpieczeń poczty biznesowej:

  • Pilna prośba o wykonanie płatności
  • Dziwne lub nieznane instrukcje płatnicze
  • E-maile z błędami ortograficznymi lub gramatycznymi

  Jak chronić firmową pocztę e-mail

  Poniżej w kilku punktach podpowiadamy jak chronić firmową pocztę przed oszustwami:

  • Zainstaluj zabezpieczenia i uwierzytelniania poczty e-mail, takie jak SPF, DKIM (DomainKeys Identified Mail), i DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance)  
  • Przeprowadzaj regularne szkolenia, aby pracownicy wiedzieli, jak rozpoznać próby przechwycenia firmowych wiadomości e-mail 
  • Wprowadź procedury związane z uwierzytelnieniem transferów środków lub udostępniania poufnych danych, najlepiej wymagających wielu poziomów zatwierdzenia

  Oszustwo zwane Clean fraud

  Oszustwo zwane Clean fraud jest wyrafinowaną formą oszustwa płatniczego, które może być wyjątkowo trudne do wykrycia dla systemów bezpieczeństwa. W tego typu nadużyciach oszuści używają często prawdziwych danych, takich jak skradziona tożsamość, dane kartowe lub informacje finansowe, próbując otwierać konta bankowe lub przeprowadzać transakcje. Jednym słowem oszuści sprawiają wrażenie wiarygodnych często dzięki wiedzy na temat nie tylko karty kredytowej, ale też jej właściciela. Pozwala im to wykorzystać prawdziwe informacje o kliencie, w celu oszukania systemów bezpieczeństwa i dokonania nieautoryzowanych transakcji czy zakupów.

  Jak ustrzec się przed oszustwem typu clean fraud

  Firmy mogą zastosować pewne metody w celu ograniczenia przypadków oszustw clean fraud:

  • Użycie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), w celu wzmocnienia zabezpieczeń
  • Wykorzystanie analizy danych w celu rozpoznawania wzorców do wykrywania nietypowych zachowań użytkowników i ich transakcji
  • Przeglądanie i kontrola transakcji wysokiego ryzyka, które wykazują nietypowe wzorce

  Triangulacja

  Rodzaj oszustwa płatniczego zwanego triangulację ma miejsce, gdy oszust tworzy fałszywy sklep internetowy, w którym sprzedaje produkty w bardzo niskich cenach. Przeczytaj jak dochodzi do tego typu nadużycia:  

  1. Oszust zakłada fałszywą witrynę sklepową online
  2. Klient odwiedzający stronę dokonuje zakupu
  3. Oszust, wykorzystując skradzione dane karty płatniczej, zakupuje towar w sklepie oryginalnie sprzedającym dany produkt, a następnie wysyła przesyłkę na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia na fałszywej stronie online
  4. Klient otrzymuje swój produkt, nieświadomy, że uczestniczył w oszustwie
  5. Oszust zyskuje na różnicy w cenie między produktami, posługując się skradzionymi danymi karty płatniczej
  6. Sprzedawca, podobnie jak konsument, nieświadomie przetwarza nieuczciwą transakcję

  Kradzież tożsamości sprzedawcy

  Kradzież tożsamości sprzedawcy polega na wykorzystaniu skradzionych lub fałszywych danych w celu założenia konta biznesowego. Na pierwszy rzut oka, firma będzie działała legalnie, niemniej jednak pod przykrywką wiarygodności będzie służyła do przetwarzania fałszywych płatności, z utrudnioną opcją ich wykrycia.  

  Wyróżnić można trzy rodzaje nadużyć związanych z kradzieżą tożsamości biznesowej:

  • Początek fałszywego procesu: założenie konta biznesowego wyłącznie w celu przetwarzania fałszywych transakcji
  • Zamiana danych: użycie skradzionych lub fałszywych danych w celu założenia firmowego rachunku bankowego
  • Pranie pieniędzy: obracanie środkami przez firmę przykrywkę, posługującą się fałszywymi danymi bez wiedzy pośredniczących instytucji finansowych lub właściciela danych

  Jak zapobiegać oszustwom płatniczym

  Wydawać by się mogło, że stosunkowo ciężko jest przeciwdziałać oszustwom płatniczym, to jednak jest kilka kroków, które mogą pomóc sprzedawcom, jak i klientom zminimalizować ryzyko stania się ofiarą nadużycia finansowego. 

  Poniżej znajduje się kilka przykładów tego, w jaki sposób możesz chronić swój biznes  przed oszustwami płatniczymi

  Korzystaj ze środków uwierzytelniających transakcje

  Bądź świadom tego, że środki uwierzytelniające mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu wszelkim nieautoryzowanym transakcjom. Dlatego też, w miarę możliwości wdrażaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa płatności Twoich klientów. Wymagaj, chociażby dwóch rodzajów autentykacji tożsamości takich jak wprowadzenie hasła oraz wysłanie jednorazowego kodu weryfikacyjnego na zarejestrowane urządzenie. Dobrym rozwiązaniem będzie wymuszenie na klientach wygenerowanie silnego hasła zabezpieczającego oraz sugerowanie logowania się do systemu bankowości tuż przed opłaceniem produktu. Pamiętaj, aby regularnie aktualizować i wzmacniać metody uwierzytelniania płatności mając na uwadze szybki wzrost oszustw w cyberprzestrzeni.

  Monitoring transakcji

  Uważnie obserwuj swoje konta i dane transakcyjne pod kątem podejrzanych działań lub nieautoryzowanych płatności. Jeśli możesz, postaraj się wdrożyć narzędzia do wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym, które analizują głównie wzorce niepewnych transakcji takich jak: wiele nieudanych prób płatności lub szybkich transakcji z tego samego adresu IP. 

  Aktywność w monitorowaniu transakcji pozwala szybko reagować w momencie wystąpienia potencjalnego oszustwa płatniczego, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo sklepu internetowego. 

  Współpracuj z zweryfikowanymi dostawcami bramek płatniczych

  Wybierając odpowiedniego dostawcę bramki płatniczej dla swojego sklepu internetowego, zwróć uwagę czy przyszły partner stawia w swojej ofercie na bezpieczeństwo transakcyjne takie jak: szyfrowanie, tokenizacja i obsługa bezpiecznych protokołów płatności. Upewnij się, że procesory płatności i dostawcy przestrzegają standardowych zabezpieczeń branżowych takich jak PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), w celu ochrony danych karty płatniczej. 

  Bez wątpienia współpraca ze zweryfikowanym i bezpiecznym procesorem płatności takim jak ZEN.COM pomoże Ci chronić wrażliwe dane posiadacza karty i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanych transakcji.

  Dokształcaj się stale wraz ze swoimi pracownikami

  Rosnąca liczba oszustw płatniczych oraz postępujący rozwój technologiczny, powinien być czynnikiem do edukacji Twojej, jak i Twoich pracowników na temat najnowszych technik w cyberprzestępczości. Analiza nowych taktyk pozwoli Ci zaktualizować swoje systemy płatności tak, aby zminimalizować ryzyko przetworzenia podejrzanej transakcji.  

  Jeśli zatrudniasz pracowników, przeprowadzaj regularne szkolenia w celu zwiększenia świadomości na temat typowych taktyk oszustw finansowych. Trenuj swój zespół, aby rozpoznawał i zgłaszał podejrzane działania oraz zachowywał ostrożność w dzieleniu się danymi poufnymi.

  Dlaczego ochrona przed oszustwami płatniczymi jest ważna

  W celu ochrony reputacji firmy oraz uzyskaniu zaufania klientów powinieneś zadbać o wdrożenie środków ochrony przed oszustwami. Poniżej przeczytasz, dlaczego wspomniana ochrona jest tak ważna, szczególnie jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego.

  Zapobieganie stratom finansowym

  Środki ochrony przed oszustwami mogą pomóc przedsiębiorstwu w zapobieganiu znacznej stracie finansowej. Małe, a częste oszustwa potrafią być kosztowne dla firmy, a wraz z jej rozwojem mogą stać się znacznie odczuwalne. Wdrożenie solidnych środków zapobiegania oszustwom pozwala przedsiębiorstwom skupić się na rozwoju działalności, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia oszustwa finansowego.

  Zredukuj ilość zwrotu za transakcje typu chargeback

  Wprowadzenie wspomnianych środków ochrony przed oszustwami może pomóc w zmniejszeniu zwrotu środków za odrzucane lub kwestionowane transakcje typu chargeback. Dane utrudnienia, skutkują utratą dochodów i towarów, ale także dodatkowymi opłatami i karami. Zapobiegaj kwestionowanym transakcjom przez klientów poprzez ich identyfikację bazującą na bezpiecznym systemie chroniącym Twój sklep. 

  Chroń dane poufne swoich klientów

  Inwestycja w dobry system zabezpieczeń przed oszustwami finansowi chroni nie tylko Twój biznes, ale także Twoich klientów. Nadużycia finansowe w równym stopniu dotkliwie dotykają sprzedawców, jak i klientów. Ci ostatni tracą poprzez kradzież danych kart płatniczych oraz poufnych informacji. Dlatego też proaktywne podejście do ochrony przed oszustwami zapewnia bezpieczeństwo danych klientów, zwiększając ich zaufanie i lojalność wobec Twojej marki. 

  Utrzymanie reputacji sklepu

  Zapewne zależy Ci na dobrej reputacji swojego sklepu internetowego oraz zaufaniu swoich klientów, dlatego tak ważne jest wdrożenie ochrony przed oszustwami płatniczymi na należącej do Ciebie witrynie internetowej. Nawet małe przypadki oszustwa płatniczego mogą zaszkodzić wiarygodności Twojej firmy i spowodować utratę klientów. Implementując i inwestując w zabezpieczenia, wzmacniasz wizerunek marki i lojalność klientów wobec Twoich usług czy produktów. 

  Chroń swoją firmę za pomocą bezpiecznych płatności

  Wraz ze wzrostem liczby transakcji online rośnie również ryzyko oszustwa płatniczego. Cyberoszuści podejmują coraz odważniejsze kroki, w celu kradzieży danych czy też środków dzięki licznym oraz zaawansowanym taktykom. Aby zapobiec nadużyciom, należy świadomie wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa stanowiące ochronę zarówno dla firmy, jak i klientów.

  Pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania oszustwom płatniczym jest współpraca z dostawcą bezpiecznej bramki płatniczej. ZEN Business to wszechstronna platforma płatnicza, która umożliwia szybki, bezpieczny i płynny przepływ finansowy pomiędzy Twoim sklepem a klientami. Otwórz konto firmowe ZEN Business i poczuj swobodę sprzedaży z odpowiednią ochroną przed nadużyciami płatniczymi.